Pompy Infuzyjne

Firma Madseven jest
certyfikowanym dystrybutorem sprzętu oraz aparatury
medycznej, która korzystają z
nowinek technologicznych dostarcza produkty
niezbędne w zagwarantowaniu kompleksowej
opieki medycznej. Kluczowym produktem
firmy są pompy infuzyjne HEDY dopasowane do potrzeb
pacjentów oraz wymogów placówek
medycznych, dzięki którym opieka medyczna prowadzona jest na najwyższym poziomie przy
jednoczesnym usprawnieniu pracy kadry medycznej.